Úspěšná spolupráce se ZF JCU a Jihočeským vědeckotechnickým parkem

Úspěšné předání výsledků Jihočeských podnikatelských voucherů.

Na začátku roku jsme úspěšně zakončili naši spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci Jihočeských podnikatelských voucherů. Tato podpora pod záštitou Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. nám umožnila navázat spolupráci s odborníky ze ZF JČU, kteří nám pomohli vyvinout novou metodiku pro měření kvalitativních parametrů mléka. Díky tomu jsme schopni přímo v provozu detekovat dojnice s rizikem subklinických i klinických mastitid a zpřesnit léčbu pomocí produktu HerbaMas.

Ve výsledku dochází ke snížení užívání antibiotik v chovech (což je i cílem evropské zemědělské politiky) a úspoře nákladů za léčbu a ztrátu mléka kvůli ochranné lhůtě.