Spolupráce Zemědělské a technologické fakulty a společnosti HERBAVITA CZ v rámci Jihočeských podnikatelských voucherů

Dne 22. 4. 2022 došlo k předání výsledků spolupráce Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a společností HERBAVITA CZ s.r.o. v rámci Jihočeských podnikatelských voucherů. Téma spolupráce znělo: Původce průjmových onemocnění telat v chovech skotu. Předání proběhlo na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku za přítomnosti zástupců JVTP.

 

Hlavním výsledkem voucheru byla studie zaměřená na screening původců průjmových onemocnění telat ve vybraných chovech, analýza účinnosti bylinné pasty HerbaFlux při průjmových onemocněních telat a podklady pro vývoj nového inovativního produktu.

Paní doktorka Horčičková, která v této spolupráci zaštiťovala Zemědělskou a technologickou fakultu Jihočeské univerzity, říká:

„Spolupráce s firmou HERBAVITA CZ pro mě byla velice poučná a přínosná. Průjmová onemocnění telat, následná detekce patogenů a s tím související navržení léčby je určitě aktuálním tématem v chovech skotu. Tím více mě těší, že projekt přinesl řadu zajímavých výsledků pro posouzení účinnosti bylinné pasty HerbaFlux. Pokud bude v budoucnu příležitost, ráda bych se i nadále podílela na dalším výzkumu, který by měl navázat na dosavadní výsledky s cílem vyvinout nový typ faremního diagnostického testu. Děkuji FZT JU a zástupcům firmy HERBAVITA CZ za možnost se na inovačním voucheru podílet.

 

Ing. Otáhal jakožto zástupce společnosti naší společnosti HERBAVITA CZ se ke spolupráci vyjádřil takto:

Vzhledem k předchozím velmi dobrým zkušenostem se spoluprací se Zemědělskou fakultou jsme se jako společnost rozhodli ke společnému projektu skrze Jihočeské podnikatelské vouchery. Projekt je zaměřený na výzkum účinnosti naší bylinné pasty proti průjmu telat. Hlavním cílem bylo ověření účinnosti pasty HerbaFlux na jednotlivé nejčastější patogeny v chovech, vývoj nové metodiky a sběr podkladů pro náš další výzkum a vývoj v oblasti přírodních doplňkových krmiv. Výsledky celé studie jsou pro nás velmi pozitivní a jsme rádi, že právě díky této spolupráci můžeme na farmy přinášet ověřené produkty a služby nejvyšší kvality a účinnosti. Velmi se těším na naši další spolupráci.“